Theo dõi chúng tôi ngay để được thông báo về các sự kiện, cuộc thi, bài tập thử nghiệm và những thông tin bổ ích nhất.
Hãy tham gia cộng đồng cùng nhau hướng tới phát triển tương lai tốt hơn cho trẻ.

Tháng Sáu 13, 2021
anna486b538c893

VÌ SAO TRẺ EM NÊN HỌC CHẾ TẠO VÀ LẬP TRÌNH ROBOT?

Thế giới đang chuyển mạnh sang một kỷ nguyên công nghệ cao hơn. Đó là một ý tưởng tuyệt vời để để bọn trẻ sẵn sàng cho ngày mai. Bạn thấy đấy, tương lai cần những người có thể suy nghĩ sáng tạo, hoàn toàn đổi mới và năng suất hơn trong sự nghiệp của… Continue reading VÌ SAO TRẺ EM NÊN HỌC CHẾ TẠO VÀ LẬP TRÌNH ROBOT?